Subsidie reportages buitenland

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor reis- en verblijfkosten van professionele journalisten die buitenlandreportages willen maken en daarvoor te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij de Nederlandstalige media kunnen deze subsidie aanvragen. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (tekst, foto, audio, video en mengvormen). De onderwerpkeuze is vrij zolang de maatschappelijke relevantie aangetoond is. Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk waarbij je kans maakt op een bijdrage. Eén voor een buitenlandreportage, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten van maximaal €5.000. De ander voor een onderzoeksreportage in het buitenland, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten, onderzoekstijd en onderzoeksmateriaal van maximaal €10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor de reis- en verblijfskosten van professionele journalisten die voor de productie van een butenlandreportage naar het buitenland willen reizen, en daarvoor te weinig middelen hebben.

De buitenlandreportage moet gericht zijn op het Nederlandse taalgebied,. Hierbij moet het niet alleen gaan om zaken die de voorpagina's van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die minder in het brandpunt van de belangstelling staan.

Doelgroep

Het fonds is er voor alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij de Nederlandstalige media. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (tekst, foto, audio, video en mengvormen). De onderwerpkeuze is vrij zolang de maatschappelijke relevantie aangetoond is.

Voorwaarden

 • Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar (in het Nederlands) artikelen heeft gepubliceerd/gefotografeerd/uitzendingen heeft gemaakt
 • Je reist voor je productie naar het buitenland
 • De productie waarvoor je geld aanvraagt stijgt uit boven lokaal niveau en is gericht op een breed publiek

Aanvullende voorwaarden onderzoeksjournalistiek

 • Het nieuws moet opzienbarend en maatschappelijke en/of politieke relevantie hebben
 • Het nieuws dat uit het onderzoek komt moet in verhouding staan met het gedane onderzoek
 • Er moet een substantieel deel van het project besteed worden aan journalistiek data- en/of bronnenonderzoek. Daarvoor moet een gedegen onderzoeksopzet worden gemaakt met een begroting in uren en tijdsplanning, want het onderzoek mag maximaal 6 maanden in beslag nemen. Deze aspecten moeten ook op het aanvraagformulier worden beschreven.

Beoordelingscriteria

De aanvraag zal beoordeeld worden op kwaliteit, relevante en 

 • Kwaliteit
  • Waar gaat je verhaal over (de vijf W's)
  • Wat is je journalistieke aanpak en invalshoek
  • In hoeverre is je verhaal realiseerbaar
  • Wat is de importantie van gekozen kennisdragers in je verhaal
 • Relevantie
  • In hoeverre is je verhaal origineel
  • Wat is de nieuwswaarde en urgentie van het verhaal
  • Wat (gemotiveerd) zijn de verwachtingen van de impact van je verhaal
  • Welke link is er met Nederland
 • Publiek
  • Welk publiek heb je voor ogen
  • Past het verhaal bij het medium dat je voor ogen hebt
  • Hoe zorg je ervoor dat je verhaal toegankelijk is voor een breed publiek
  • Wat is de omvang en aard van de mogelijke publicaties/uitzendingen

Subsidie

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk waarbij je kans maakt op een bijdrage. Eén voor een buitenlandreportage, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten van maximaal €5.000. De ander voor een onderzoeksreportage in het buitenland, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten, onderzoekstijd en onderzoeksmateriaal van maximaal €10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Een intentieverklaring van een werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) van een of meer massamedia. In de verklaring staat de bereidheid over te gaan tot publicatie bij voldoende kwaliteit en relevantie
 • Bewijs van recent werk
 • Een complete begroting