Subsidie salaris en werkgeverslasten musea en erfgoedinstellingen

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen voor het aanbieden van een vaste werkplek aan junior conservatoren gedurende een perioden van twee jaar. Uitgangspunt is hierbij kennisoverdracht tussen oudere conservatoren die binnenkort met pensioen gaan en jonge professionals die door deze subsidie twee jaar kunnen werken naast een ervaren kracht. De subsidie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een beurs voor twee jaar, en bedraagt maximaal € 43.200 bruto per jaar op basis van een deeltijdaanstelling van vier dagen per week. Van de aanvragende instelling wordt een bijdrage van minimaal 10% gevraagd.

Toepassing

Subsidie in de vorm van een beurs voor kennisoverdracht tussen oudere conservatoren van Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen die binnenkort met pensioen gaan en  jonge professionals die door deze subsidie twee jaar kunnen werken naast een ervaren kracht. Met deze beurs kunnen kunst- en erfgoedinstellingen aan nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek bieden.

Instellingen krijgen bovendien de gelegenheid nieuwe perspectieven en ideeën binnen te halen.

Doelgroep

Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen. Zij kunnen een voorstel indienen waarin duidelijk wordt welke specialistische kennis wordt geborgd, waarom het belangrijk is deze kennis te behouden, hoe die kennis wordt overgedragen en op welke manier de inbreng van de nieuwe professionals wordt geborgd.

Voorwaarden

Voor deze open oproep gelden de algemene voorwaarden van het verstrekkende fonds (zie links).

Subsidie

De beurs wordt beschikbaar gesteld voor twee jaar en bedraagt maximaal € 43.200 bruto per jaar bij een deeltijdaanstelling van vier dagen per week.
Van de aanvragende instelling wordt een bijdrage van minimaal 10% gevraagd, in dit geval € 4.320 bruto per jaar.
De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Als aanvrager moet je rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep.
Bijdragen van het fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend, je moet dus de aanvraag ruim op tijd indienen!