Subsidie schapen- en geitenhouders

Subsidies
Subsidie voor schapen- en geitenhouders in een wolvenrisicogebied voor de aanschaf van wolfwerende afrastering gericht op het voorkomen van schade door wolven. De subsidie is afhankelijk van o.a. het soort afrastering en het aantal dieren, maar bedraagt maximaal € 20.000 per schapen- of geitenhouder. De subsidie kan online worden aangevraagd gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie gericht op het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

De subsidie kan verstrekt worden voor:

 • Aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering
 • Aanschaffen van een verplaatsbare wolfwerende afrastering
 • Aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan schapen- en geitenhouders in een wolvenrisicogebied die in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren staan geregistreerd.

Werkgebied

Provincie Drenthe, Nederland

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • De vaste wolfwerende afrastering wordt gebruikt op percelen binnen het door Gedeputeerde Staten aangewezen wolvenrisicogebied
 • Bij een verplaatsbare afrastering is door de aanvrager aannemelijk gemaakt dat zijn dieren binnen het wolvenrisicogebied zullen grazen
 • De gehele afrastering voldoet aan de Faunaschade Preventiekit module wolven zoals gepubliceerd door BIJ12
 • De vaste afrastering is geplaatst, uitgebreid of aangepast en de verplaatsbare afrastering is aangeschaft na publicatie van de aanwijzing van het wolvenrisicogebied door Gedeputeerde Staten

Restricties

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • De aanvrager al een bijdrage heeft ontvangen van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe voor het aanschaffen en/of aanpassen van hetzelfde raster
 • De aanvrager al eerder een subsidie op basis van deze regeling heeft ontvangen

Subsidie

Vaste afrastering
De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt:

 • € 500 ; en
 • € 3 per strekkende meter met een maximum van € 100,-- per dier, waarbij voor het totaal aantal dieren wordt uitgegaan van het gemiddeld geregistreerd aantal schapen en geiten in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren over een periode van twee jaar voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag

Verplaatsbare afrastering
De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt:

 • 30 per dier, waarbij voor het totaal aantal dieren wordt uitgegaan van het gemiddeld geregistreerd aantal schapen en geiten in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren over een periode van twee jaar voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag; en
 • € 4.000 als de verplaatsbare afrastering een afrastering met draden is waarvoor ook een automatisch oprolsysteem is aangeschaft en de verplaatsbare afrastering op het moment van indienen van de aanvraag wordt gebruikt voor minimaal honderd schapen en/of geiten

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per schapen- en geitenhouder.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

 

Relevante links