Subsidie sociale woningbouw

Subsidies
Subsidie ter stimulering van de bouw van zelfstanige sociale huurwoningen met een permanent karakter in de regio Haaglanden. Een belangrijke voorwaarde is dat de te bouwen sociale huurwoningen minimaal 20 jaar na realisatie voor het huursegment van sociale huurwoningen behouden blijven. De subsidie bedraagt € 7.500 per te realiseren sociale huurwoning tot een maximum per aanvrager van € 900.000. 

Toepassing

Subsidie ter stimulering van de bouw van zelfstandige sociale huurwoningen, om zo de bouw van sociale huurwoningen in de regio Haaglanden te versnellen.

Werkgebied

Regio Haaglanden.

Doelgroep

Gemeenten.

Voorwaarden

  • De bouw van de eerste te bouwen sociale huurwoningen kan starten binnen twee jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening
  • De te bouwen sociale huurwoningen maken deel uit van één woningbouwproject dat past binnen het door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aanvaarde regionale woningbouwprogramma

  •  

    De te bouwen sociale huurwoningen blijven minimaal 20 jaar na realisatie in het huursegment van sociale huurwoningen.

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

  • Voor de te bouwen sociale huurwoningen door de aanvrager reeds subsidie is aangevraagd op grond van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland
  • De te bouwen sociale huurwoningen niet worden gerealiseerd voor onbepaalde tijd (huurwoningen met een tijdelijk karakter zijn dus niet subsidiabel).

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 7.500 per te realiseren sociale huurwoning tot een maximum per aanvrager van € 900.000 op grond van deze regeling.

Subsidies lager dan € 25.000,00 worden niet verstrekt.

Aanvragen

Zie contactgegevens.