Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

Fondsen, Beurzen

Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedebouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-.

Toepassing

Subsidie voor onderzoeksprojecten, individuele studiereizen en publicaties op het gebied van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur. 

Subsidiabele projecten zijn o.a.: