Subsidie studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden, buitenlandproject

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden met een origineel plan voor een buitenlandproject.

Toepassing

Beurs voor studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden voor een buitenlandproject.
Je kunt een aanvraag indienen voor:

 • Onderzoek
 • Onderwijs
 • Ervaringsstage
 • Deelname congres
 • Voorbereiding promotie

Subsidiebedragen

De beurs die de LISF-commissie toekent, ligt tussen de € 250 en € 1.000.
In uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag toegekend. De beurs bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.

Voorwaarden

Je maakt kans op een beurs van het LISF als je voldoet aan alle absolute criteria én aan de relatieve criteria die jou en je project van toepassing zijn.

 • Je staat ingeschreven bij de Universiteit Leiden en hebt de eerste twee bachelorjaren met succes afgerond óf je bent recent afgestudeerd aan de Universiteit Leiden.
 • Je gaat niet een volledige buitenlandse master/opleiding doen.
 • Je vertrekt ná het spreekuur en de vergadering en niet daarvoor al.
 • Je bent aanwezig op het spreekuur waar je aanvraag wordt behandeld (zie agenda).
 • Je bent/wordt Student-lid van het LUF. 

Zie de links voor een volledig overzicht van alle voorwaarden.

Aanvragen

Schriftelijk via aanvraagformulier (zie bijlagen).

Informatie die je moet meesturen:

 • Toelichting begroting
 • Motivatie reisbestemming
 • Persoonlijke motivatie
 • Formele inbedding in studie
 • Aanbevelingsbrief begeleidende Leidse docent
 • Bevestigingsbrief van de te bezoeken instelling in het buitenland
 • CV
 • Gewaarmerkte cijferlijst met tot nu toe behaalde cijfers of een kopie van de BA/MA-cijferlijst. 

Relevante links