Subsidie studie en onderzoek bijwerkingen medicijnen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor studie en onderzoek op het gebied van bijwerkingen van geneesmiddelen, en het drukken van proefschriften op dit gebied.

Toepassing

Subsidie voor onafhankelijk onderzoek naar bijwerkingen van medicijnen, en hoe deze te voorkomen.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op één of meerdere van onderstaande situaties: 

  • Organisatie van de geneesmiddelenbewaking. 
  • Onderzoek naar methoden die in de geneesmiddelenbewaking gebruikt worden. 
  • Een bepaalde bijwerking als centraal thema
  • De aanvraag heeft betrekking op het verbeteren van de veiligheid bij het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk, met dien verstande dat het het optreden van bijwerkingen betreft
  • Ook kan een aanvraag gehonoreerd worden, als het een proefschrift op het vlak van onderwijs van bijwerkingen betreft

Restricties

  • Aanvragen die betrekking hebben op een onderwerp als medicatiefouten, die niet leiden tot bijwerkingen, kan niet gesubsidieerd worden. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.