Subsidie systematische racisme, ongelijkheid, en onrechtvaardigheid

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor activisten jonger dan dertig jaar, en voor door jongeren geleide organisaties, projecten, innovaties en creatieve oplossingen die voorop lopen bij de bestrijding van systematische racisme, ongelijkheid, en onrechtvaardigheid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook vanuit Europa kun je deze subsidie online aanvragen. Het groeiende zescijferige fonds is geen eenmalig antwoord op de moord op George Floyd en de daaropvolgende wereldwijde verontwaardiging, maar eerder een blijvende duurzame inzet voor rassenrechtvaardigheid.

Toepassing

Het fonds is opgericht om jeugdactivisten, jongerenorganisaties, projecten, innovaties en creatieve oplossingen te ondersteunen en te financieren die voorop lopen in de strijd tegen systematisch racisme, ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. 

Hoewel het ons doel is om het werk van BIPOC-personen en -gemeenschappen te ondersteunen en te bevorderen kunnen subsidieaanvragen ook betrekking hebben op projecten die solidariteit en bondgenootschap met BIPOC-personen, -gemeenschappen en -organisaties tonen.

Het groeiende zescijferige fonds is geen eenmalig antwoord op de moord op George Floyd en de daaropvolgende wereldwijde verontwaardiging, maar eerder een blijvende duurzame inzet voor rassenrechtvaardigheid.

Voorwaarden

De aanvraag moet worden gedaan door jongeren geleidde organisaties, projecten, innovaties en creatieve oplossingen die voorop lopen bij de bestrijding van systematische racisme, ongelijkheid, en onrechtvaardigheid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, binnen de aanvraagperiode (zie links).

Toelichting
Om online een aanvraag te kunnen doen moet je je eerst registreren op de website van de verstrekker (momenteel rechtsboven op de website van de verstrekker).