Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

Subsidies, Fondsen
Subsidie gericht op het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw. Daarnaast richt het fonds zich o.a. op het financieel ondersteunen van cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven en de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers. Je kunt de subsidie gedurende het hele jaar schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de bevordering van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw.

Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van onderstaande organisaties en projecten.

 • Auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers en van monografieën over ontwikkelingen op het gebied van letteren, kunst en cultuur
 • Bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers
 • Onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven
 • Verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers

Doelgroep

Natuurlijk- en rechtspersonen, actief op bovenstaand gebied.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Aanvragen

Schriftelijk.

Hier moet je op letten bij je aanvraag

 • Indien je in het lopende jaar en voorafgaande jaar subsidieaanvragen bij het fonds hebt ingediend, moet je dit doorgeven (omschrijving van het betreffende project en het bedrag van de ontvangen subsidie)
 • In de aanvraagbrief moet je het project waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd zo duidelijk mogelijk omschrijven
 • Bij de omschrijving van het project  moet je achtergrondinformatie geven over:
  • De betrokkenen bij het project (auteurs, kunstenaars, uitgeverij en dergelijke)
  • Wanneer het project start, en wanneer het project zal zijn voltooid
  • Welk publieksbereik het project heeft, respectievelijk wat de doelgroep van het project is
 • In je aanvraag moet je een projectbegroting opnemen, alsmede een dekkingsplan van de kosten waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • In je aanvraag vermeldt je het gevraagde bedrag
 • Je aanvraag bevat tevens een opgave van subsidieaanvragen voor het betreffende project bij overheidsinstellingen of andere fondsen
 • Wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent moet je samen met de aanvraag een uittreksel van de kamer van koophandel meesturen.

Relevante links