Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

Subsidies, Fondsen

Het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers, bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven en de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers.