Subsidie toegang tot gezondheidszorg

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die met name gericht zijn op het verminderen van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen, versterking van gezondheidsstelsels om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en het ondersteunen van sociaal ondernemerschap. Het afgelopen jaar ondersteunde het fonds 38 nieuwe projecten in 22 landen en is er ruim 3,5 miljoen euro aan donaties verstrekt.

Toepassing

Verminderen ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen
De landkantoren van Philips identificeren projecten die gericht zijn op het bieden van duurzame impact en schaalbare oplossingen om ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen te verminderen door het gebruik van innovaties en expertise van Philips.

Onder leiding van de Philips Foundation worden deze lokaal relevante initiatieven uitgevoerd in samenwerking met NGO's. In 2019 keurde de Philips Foundation de lancering van 20 nieuwe marktprojecten goed. Sinds de oprichting van de Philips Foundation in 2014 zijn er wereldwijd meer dan 120 van deze projecten opgezet.

Ondersteunde projecten:

 • Poolse vrouwen beschermen tegen borstkanker
 • De Philips Foundation, het Global Action Plan en de Universiteit van Manchester lanceerden het eerste "Schone lucht voor scholen" programma in Groter Manchester
 • Bewustwording rond vaak verwaarloosde gezondheidsproblemen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD), slaapapneu en het belang van tandenpoetsen door het organiseren en hosten van 4 symposia in 4 verschillende districten in heel Japan
 • Geld en uitrusting voor een campagne om het bewustzijn voor prostaatkanker te vergroten
 • Versterking van de spoedeisende hulp in Turkije en Libanon in samenwerking met lokale NGO's

Versterking van gezondheidsstelsels om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren
In samenwerking met NGO's onderzoeken van zorgverleningsmodellen en -oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg in omgevingen met weinig middelen te verbeteren.

Door een effectieve samenwerking met internationale niet-gouvernementele organisaties, sociale ondernemers en academische partijen kijkt de foundation naar innovatieve oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor kansarme gemeenschappen.

Door gezondheidstechnologieën zoals telezorg, point-of-care-diagnostiek en speciale oplossingen voor omgevingen met weinig middelen te onderzoeken, wil de foundation het bewijs en de inzichten opbouwen die kunnen helpen een platform te creëren van waaruit deze oplossingen op een duurzame manier kunnen worden geschaald naar een grotere impact.

Ondersteunde projecten:

 • Verbetering van de cardiologische zorg in Afrika
 • Het bereik van echografische diagnostiek in Kenia vergroten
 • Innovatieve aanpak ter bestrijding van longontsteking in o.a. India en Afrika
 • Ontwikkeling van een duurzaam financieel model om een revolutie teweeg te brengen in de eerstelijnszorg in Afrika
 • Hoop en genezing brengen in Afrika door middel van hoogwaardige chirurgie
 • WhatsApp gebruiken om Kenianen levensreddende informatie te geven over COVID-19

Sociaal ondernemerschap
Ondernemerschap kan helpen bij het ontwikkelen van duurzame modellen om betaalbare toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden aan achtergestelde gemeenschappen. Sociale ondernemers erkennen de noodzaak om de toegang tot de gezondheidszorg te vergroten en creëren nieuwe, visionaire oplossingen die gericht zijn op het bieden van geschikte gezondheidsdiensten om de gezondheidszorgstelsels te transformeren en de beschikbare gezondheidszorg voor mensen in kwetsbare gemeenschappen te vergroten.

Ondersteunde projecten:

 • Gebruik van mobiele telefonie om belangrijke volksgezondheidsboodschappen aan de massa te brengen
 • Door een duurzame supply chain te innoveren, inclusief de last-mile die onafhankelijk is van de nationale gezondheidszorgsystemen toegang tot essentiële medicijnen, hygiëneproducten en supplementen voor gezinnen met lage inkomens in afgelegen gebieden, wat bijdraagt aan de kwaliteit van hun dagelijkse leven -dagleven, speciaal voor mensen in afgelegen gebieden in lage- en middeninkomenslanden
 • Ontwikkelen van een oplossing om de efficiëntie van de levering van gezondheidszorg in het Keniaanse volksgezondheidssysteem radicaal te verbeteren door de toeleveringsketen van gratis en / of door de overheid gesubsidieerde essentiële medicijnen naar landelijke gezondheidsklinieken te automatiseren
 • Creëeren van een cultuur van preventieve gezondheidszorg door gratis of tegen sterk gereduceerde tarieven screenings en doktersconsulten te bieden

Werkgebied

In het verleden hebben o.a. projecten in onderstaande gebieden en landen ondersteuning gehad. Dit hoeft niet perse te betekenen dat andere gebieden niet in aanmerking komen, aangezien de foundation en Philips wereldwijd actief zijn.

 • Afrika
 • Brazilië
 • China
 • Colombia
 • Europa
 • India
 • Japan
 • Kenia
 • Nicaragua
 • Polen
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten

Subsidie

Het afgelopen jaar ondersteunde het fonds 38 nieuwe projecten in 22 landen en is er ruim 3,5 miljoen euro aan donaties verstrekt.

Zie ook de jaarstukken (bijlagen).

Aanvragen

Zie contactgegevens.