Subsidie toekomstbestendig maken van winkelgebieden

Subsidies
Subsidie voor het toekomstbestendig maken van winkelgebieden, bijvoorbeeld door het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied, het opzetten of verbeteren van de samenwerking tussen de ondernemers in desbetreffende winkelgebied of het begeleiden of initiëren van het verduurzamen van het winkelgebied. De subsidie kan aangevraagd worden door ondernemingen, samenwerkingsverbanden van ondernemers in een winkelgebied of een gemeente die een belang heeft in het winkelgebied.De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 per activiteit. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de regeling.

Toepassing

 • Het toekomstbestendig maken van een winkelgebied in Noord-Holland, door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op een van de volgende onderwerpen of een combinatie van deze onderwerpen:

  • Het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied

  • Het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied; of

  • het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen van het betreffende winkelgebied

 • Het toekomstbestendig maken van een winkelgebied in Noord-Holland, zolang dit past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de regionale detailhandelsvisie, door middel van het opstellen van een transformatievisie gericht op het bevorderen van de transformatie van winkels naar woningen in de plint van een winkelgebied

 • het toekomstbestendig maken van een solitaire vestiging in Noord-Holland, zolang dit past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de regionale detailhandelsvisie, door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op het bevorderen van transformatie van de betreffende solitaire vestiging

Doelgroep

Ondernemingen, samenwerkingsverband van ondernemers in een winkelgebied of een gemeente die een belang heeft in het winkelgebied of de solitaire vestiging waar de gesubsidieerde activiteit betrekking op heeft.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

Zie onder toepassing.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 per activiteit.
Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.
Het subsidieplafond bedraagt € 425.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Indien de aanvrager een onderneming of ondernemerscollectief is, een brief van de gemeente waarin zij haar steun aan het project onderschrijft.