Subsidie uitgeverijen boeken literatuur

Subsidies, Fondsen
Tijdelijke subsidie voor uitgeverijen van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal. Met de subsidie kunnen ondanks de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 de uitgave van dergelijke vertalingen toch door gaan. Interessant is dat de subsidie van toepassing is op de productiekosten in de ruimste zin van het woord. Hierdoor is de subsidie niet alleen van toepassing op de aankoop van auteursrechten en vertaal-. redactie- en drukkosten maar ook op distributie- en promotiekosten. De hoogte van de productiekostensubsidie wordt bepaald door de omvang van de brontekst en bedraagt maximaal 1.500 euro per titel. In totaal is er 50.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen tijdens de tijdelijke aanvraagperiode.

Toepassing

Financiële bijdrage in de in de productiekosten van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal.

De subsidie heeft tot doel de uitgeverij te stimuleren tot uitgave van deze vertalingen over te gaan ondanks de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2.

Doelgroep

De aanvrager is een uitgeverij als bedoeld in de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen, en verkeert niet in surseance van betaling of aangevraagd faillissement.

Voorwaarden

  • Uitsluitend uitgaven waarvoor aan de vertaler(s) na 1 mei 2020 een projectsubsidie als bedoeld in de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen is toegekend komen voor een productiesubsidie in aanmerking
  • Een productiekostensubsidie wordt aangevraagd nadat de literair vertaler een positief besluit heeft ontvangen op zijn aanvraag in het kader van de Regeling productiesubsidies voor literaire vertalingen
  • De publicatie van de uitgave is voorzien binnen twee jaar na indiening van de aanvraag

Restricties

  • Per titel wordt maximaal één productiekostensubsidie toegekend
  • Uitgaven waarvoor door de aanvrager al (productie)subsidie werd ontvangen in het kader van de regeling Schwob of de regeling Literaire uitgaven zijn van subsidie uitgesloten

Subsidie

De hoogte van de productiekostensubsidie wordt bepaald door de omvang van de brontekst en bedraagt 2 eurocent per woord, met een minimum van € 750 en een maximum van € 1.500 per titel. Voor poëziebundels geldt een bedrag van € 1.000 per titel.

Het subsidieplafond is € 50.000. Eventuele wijzigingen van dit plafond worden bekendgemaakt op de website van de verstrekker.