Subsidie universitaire onderzoekers intensieve veehouderij

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor universitaire onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het plannen (of onlangs gestart) van projecten over vraagstukken in verband met de drijvende krachten achter en de negatieve gevolgen van de industriële veehouderij vooral met betrekking tot landen met lage en middeninkomens. Elke aanvrager kan een subsidiebedrag aanvragen tussen US$ 2.000 (minimum) en US$ 10.000 (maximum). Voor elke ronde zijn meerdere beurzen beschikbaar. De subsidie zal rechtstreeks worden uitbetaald aan de universiteit waar je het onderzoek doet.

Toepassing

Subsidies voor universitaire onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het plannen (of onlangs gestart) van
projecten over vraagstukken in verband met de drijvende krachten achter en de negatieve gevolgen van de industriële veehouderij vooral met betrekking tot landen met lage en middeninkomens.

Deze subsidies zijn gericht op een reeks "brandende vragen" die worden gesteld door leiders van NGO's die trachten inzicht te krijgen in en oplossingen te vinden oplossingen te vinden voor de negatieve gevolgen van de industriële veeteelt, met name in ontwikkelingslanden.

De beurzen zijn bedoeld om academici aan te moedigen te overwegen zich met deze "brandende vragen" bezig te houden, en om projecten in een vroeg stadium te versterken die relevant zijn voor deze vragen. (Ze mogen niet worden gebruikt voor projecten die die al goed op weg zijn naar voltooiing).

Overzicht brandende vragen
In de bijlage een overzicht met "36 brandende vragen" (ENG).

Doelgroep

De beurzen worden toegekend aan universiteiten/academische instellingen van succesvolle aanvragers (die zich buiten de VS kunnen bevinden).

Kandidaten moeten gepromoveerd zijn. 

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • Aanvragers (of de hoofdonderzoeker/leider van een team) moeten in dienst zijn van universiteiten/academische onderzoeksinstellingen die deze subsidies kunnen ontvangen. De subsidies worden rechtstreeks naar de instellingen van succesvolle aanvragers overgemaakt
 • De instelling die een subsidie ontvangt hoeft niet in de VS gevestigd te zijn, maar moet wel gelijkwaardig zijn aan een in de VS gevestigde, van belasting vrijgestelde non-profit-organisatie, bijvoorbeeld een Nederlandse ANBI, en moet in staat zijn subsidies in Amerikaanse dollars te aanvaarden
 • Een aanvrager (of de hoofdonderzoeker/leider van een team) moet in het bezit zijn van de doctorsgraad (of een equivalent daarvan)
 • Een team moet uit 2 tot 4 leden bestaan. Afgezien van de hoofdaanvrager 
  hoeven de andere teamleden geen doctoraathouders/studenten te zijn of banden met de universiteit te hebben

Subsidie

De subsidie bedraagt tussen de $ 2000 en $10.000.

Aanvragen

Via e-mail, binnen de aanvraagperiode, naar: min@tinybeamfund.org
Zie ook de bijlage, pagiina 3 en 4, voor de informatie die je moet meesturen.

Meesturen

 • Algemene informatie over de aanvrager
 • "Brandende vragen" en landen
 • Reden aanvraag
 • Gevraagd subsidiebedrag
 • Persoonlijke verklaring

Relevante links