Subsidie verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. Hierbij is het fonds met name op zoek naar projecten die patiënten helpen of stimuleren om de benodigde leefstijlaanpassingen of -interventies door te voeren, zoals bijvoorbeeld via eHealth tools, apps, zelfmanagementprogramma’s, serious games, keuzehulpen of scholingen. De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse universiteiten en hogescholen, niet- commerciële onderzoeks- en of zorginstellingen en niet-commerciële maatschappelijke organisaties en bedraagt maximaal € 75.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie gedurende de aanvraagperiode aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen. 

Toepassing

Subsidie voor kortdurende, concrete projecten die zich richten op het faciliteren of stimuleren van de benodigde aanpassingen in de leefstijl ter verbetering van de kwaliteit van leven van patiënt en met een spijsverteringsziekte, waarbij de patiënt de mogelijkheid wordt gegeven om de regie te nemen over het doorvoeren van deze aanpassingen.

Het fonds is op zoek naar projecten die patiënten helpen of stimuleren om de benodigde leefstijlaanpassingen of -interventies door te voeren, zoals bijvoorbeeld via eHealth tools, apps, zelfmanagementprogramma’s, serious games, keuzehulpen of scholingen.

Het fonds stimuleert  leefstijlaanpassingen of -interventies die zich richten op patiënten met een spijsverteringsziekte en:

Voeding

 • Het optimaliseren van de voedingsstatus
 • Het stimuleren of faciliteren van de consumptie van passende en/of gezonde voeding o Het faciliteren van gepersonaliseerde voeding
 • Het ondersteunen van het opvolgen en volhouden van voedingsadviezen

Fysieke fitheid

 • Het stimuleren of faciliteren van lichaamsbeweging
 • Het faciliteren van voldoende fysieke rust/ontspanning/slaap o Het verminderen van vermoeidheid

Mentale gezondheid

 • Het verminderen van stress en/of angst
 • Het bevorderen van coping; omgaan met de fysieke of mentale gevolgen van een spijsverteringsziekte

Doelgroep

Het aanvragen van een subsidie staat open voor Nederlandse universiteiten en hogescholen, niet- commerciële onderzoeks- en of zorginstellingen en voor niet-commerciële maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

 • Het project heeft een duur van maximaal 2 jaar.

 • Het project draagt bij aan de missie en visie van het verstrekkende fonds

 • Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem wordt aangepakt, met als gevolg aantoonbare verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte

 • De resultaten van het project leveren directe meetbare winst op voor de patiën

 • De projectleider staat open voor nauwe samenwerking met het fonds

 • De projectaanvraag is tot stand gekomen door nauwe samenwerking en interactie tussen maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en onderzoekers

 • Het project moet te financieren zijn met het beschikbare subsidiebedrag

Subsidie

Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €75.000 per aanvraag. Maar het fonds verwacht  juist ook kleinere aanvragen voor indiening. In totaal is er voor deze subsidielijn dit jaar een maximaal budget beschikbaar van €350.000. 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar het fonds mailen.