Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te financieren activiteiten, zoals aanloopactiviteiten en projecten rond feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal ca. € 17.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie gedurende de aanvraagperioden aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde formulier vervolgens doormailen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking, in het bijzonder aanvragen uit niet-ODEC-landen, van kleine activistische groepen en voor projecten met een intersectioneel en antiracistisch perspectief.

In 2021 verwelkomen het fonds in het bijzonder aanvragen uit niet-OESO-landen die zich richten op campagnevoering en activisme op de volgende gebieden:

 • Lesbische en transgenderrechten
 • Geweld tegen vrouwen en meisjes
 • Gehandicapte vrouwen en meisjes
 • Vluchtelingenvrouwen en -meisjes
 • Vrouwen, meisjes en milieuactivisme in verband met plaats en locatie

Het fonds is op zoek naar projecten die een ommekeer teweegbrengen en financiert daarom graag innovatieve feministische projecten. 

Werkgebied

Internationaal

Doelgroep

Organisaties en projecten die het leven van vrouwen en meisjes verbeteren, waaronder feministische projecten.

Voorwaarden

Het fonds verstrekt o.a. subsidie voor onderstaande projecten.

 • Moeilijk te financieren projecten
  Sommige soorten projecten zijn moeilijk te financieren. Meestal hebben deze projecten geen andere voor de hand liggende financieringsbronnen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat traditionele academische bronnen niet geïnteresseerd zijn in het gebied of dat het een activistisch project is of dat het te feministisch is voor de meeste conventionele financieringsbronnen.
  Het fonds steunde bijvoorbeeld het schrijven en publiceren van de geschiedenis van Rape Crisis in Schotland en de vertaling en bijwerking van delen van 'Women and Their Bodies' in het Arabisch en het Hebreeuws.
   
 • Aanloopactiviteiten
  Bij "aanloopactivieiten" kan het fonds een klein bedrag ter beschikking stellen om een activiteit op te starten, in de hoop dat het daarna voldoende middelen zal kunnen aantrekken om door te gaan. Zo heeft het fonds in Argentinië een project gefinancierd ter versterking van de capaciteit van organisaties die opkomen voor de rechten van de vrouw en een project voor de levering van audiovisuele apparatuur voor een feministisch sociaal centrum in Madrid.
  In elk van deze gevallen hebben deze projecten hopelijk bijgedragen tot de totstandkoming van een duurzame activiteit.
   
 • Interventionele projecten die feministische waarden ondersteunen
  Voor projecten rond feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld is het vaak moeilijk financiering te vinden. Het fonds heeft bijvoorbeeld Asylum Aid (een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die werkt met asielzoekers in het Verenigd Koninkrijk) gesteund om haar 'Handvest van rechten' voor vrouwen die asiel zoeken te promoten.
  Ook heeft het fonds subsidie verleend voor de viering van de 40e verjaardag van de campagne voor abortusrechten in het Verenigd Koninkrijk, een documentaire over abortus in Trinidad en Tobago en een feministisch kunstatelier in Tbilisi, Georgië.
   
 • Opleidings- en ontwikkelingsprojecten
  Het fonds verstrekt subsidie voor projecten die voorzien in opleiding op relevante gebieden. Zo heeft het fomds bijvoorbeeld Engelse les voor sekswerkers in Londen gefinancierd; een opleiding in leiderschapsvaardigheden voor vrouwen in de vrijwilligerssector en een opleiding voor vrijwilligers in de Glasgow Women's Library.
   
 • Eenmalige evenementen
  Het fonds steunde Cine25 als onderdeel van de viering van 25 jaar Vrouwenstudies aan de Universiteit van York (VK); een seminar voor het Lileth Project (een aan geweld tegen vrouwen gerelateerd huisvestingsproject), en een workshop over de genderdimensie van het Bulgaarse immigratiebeleid.
   
 • Productie en verpreiding van relevant materiaal
  Het fonds verstrekt subsidie voor de produktie en de verspreiding van relevant materiaal. Maar al te vaak heeft prachtig werk een beperkter effect gehad dan het zou moeten hebben, omdat het niet goed of niet volledig werd verspreid. In dergelijke gevallen kan het fonds de verspreiding financieren. Zo heeft het fonds bijvoorbeeld de produktie van een boekje over de ervaringen van Aziatische vrouwen in het hoger onderwijs in het VK en de verspreiding van publikaties door de Rights of Women (een non-profit groep) gesteund.
   
 • Basisfinanciering
  Het fonds beseft dat veel groepen moeite hebben om aan basisfinanciering te komen. Het fonds is bereid een basisfinanciering aan te bieden ter dekking van personeelskosten, huisvesting enz., behalve in gevallen waarin aanvragers een basisfinanciering zoeken ter vervanging van financiering die verloren is gegaan als gevolg van bezuinigingen in de publieke sector.

  Andere projecten: als uw aanvraag niet gemakkelijk in een van de bovenstaande categorieën past, kunnen wij deze toch steunen. De Trust heeft bijvoorbeeld een project gefinancierd om mondelinge verhalen over de ervaring van vrouwen met de menopauze vast te leggen. Neem contact op met de Trust om te bespreken of u in aanmerking komt voordat u uw aanvraag indient.
   
 • Andere projecten
  Als je aanvraag niet gemakkelijk in een van de bovenstaande categorieën past kan het fonds dit project wellicht tot steunen. Het fonds heeft bijvoorbeeld een project gefinancierd om mondelinge verhalen over de ervaring van vrouwen met de menopauze vast te leggen. Neem in dat geval contact op met het fonds om te bespreken of je in aanmerking komt voordat je een aanvraag indient.
   
 • Indien het project een onderzoekselement omvat
  Het fonds financiert zelden op zichzelf staand onderzoek. Indien een project een onderzoekselement omvat, gelieve in je aanvraag te beschrijven welke stappen je hebt ondernomen om te garanderen dat het onderzoek op ethische wijze zal worden uitgevoerd. Besteed ook zorgvuldig aandacht aan de kosten.

Restricties

In onderstaande gevallen zal de aanvraag veelal worden afwezen:

 • De aanvraag valt buiten de bovengenoemde activiteiten
 • De aanvraag is slecht geschreven
 • Slechte beschrijving van het projectvoorstel
 • Er wordt niet voldoende diepgaand en gedetailleerd beschreven wat je wilt gaan doen
 • Er is niet nagedacht over de impact van het project op langere termijn
 • Inconsistentie: de aanvraag bevat tegenstrijdige informatie

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal £15.000 (of het equivalent daarvan). Het fonds kent echter zelden dit maximum subsidiebedrag toe, dus als je je aanvraag voorbereidt, moet je er rekening mee houden dat je misschien slechts een gedeeltelijke financiering krijgt aangeboden. Het is daarom nuttig als je verschillende subelementen in je aanvraag kunt aangeven.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens doormailen naar: administrator@feminist-review-trust.com

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand