Subsidies

Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen en haventerreinen

Deze subsidieregeling heeft tot doel om projecten te stimuleren die bijdragen aan de verduurzaming of technische, economische, maatschappelijke of ruimtelijke herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Samenwerking op het gebied van energie, het gebruik van water, natuurinclusiviteit en ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 voor fysieke maatregelen en maximaal € 50.000 voor procesmaatregelen. De subsidie is bedoeld voor gemeenten en privaatrechtelijke rechtspersonen die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren.

Jaarbudget:
€ 1.000.000
Per uitgifte
€ 5.000 - € 300.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De provincie Noord-Holland wil deze subsidie inzetten om de kwaliteit van bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland te waarborgen door deze toekomstbestendig in te richten.

De provincie geeft subsidie voor:

 • Fysieke maatregelen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van:
  • bestaande bedrijventerreinen in Noord-Holland
  • bestaande haventerreinen in Noord-Holland
 • Procesmaatregelen die verband houden met de fysieke maatregelen
 • Duurzaamheidsfonds (alleen voor gemeenten)

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • Gemeenten
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen, die een zee- of binnenhaven beheert en exploiteert

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten. 

Zie ook het 'Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige bedrijventerreinen Noord-Holland 2024' in de bijlage.

Restricties

De provincie geeft géén subsidie als: 

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert 
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt
 • De activiteit betrekking heeft op een kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocatie
 • De activiteit betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud

Subsidie

 • Fysieke maatregelen: 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 300.000
 • Procesmaatregelen: 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000
 • Duurzaamheidsfonds: maximaal € 50.000 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Aanvraagformulier (zie bijlagen)
 • Kopie recent bankafschrift
 • Planning
 • Begroting
 • Staatssteunanalyse
 • Beeldmateriaal
 • Locatieaanduiding

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Overheid Gemeente Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Natuur, milieu en energie
Ondernemen en investeren
Transport, verkeer en infrastructuur
Wij zijn werkzaam in
Provincie Noord-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden