Subsidie verduurzaming cultureel erfgoed

Subsidies
Subsidie voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument of het verrichten van een energiescan met betrekking tot een monument of monumenten. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit, minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument dat is gelegen in de provincie Noord-Holland of het verrichten van een energiescan met betrekking tot een monument of monumenten gelegen in de provincie Noord-Holland.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • De eigenaar van een monument, of
 • Een belanghebbende bij de herbestemming van een monument.
 • Een samenwerkingsverband van eigenaren of belanghebbenden als bovenstaand omschreven

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek heeft tenminste betrekking op de volgende onderwerpen:

 

 • De bouw- en cultuurhistorische kenmerken van het monument
 • Bouwkundige staat van het monument
 • Mogelijke nieuwe functies van het monument, zodat het monument toegankelijk is voor het publiek; en
 • De financiële haalbaarheid van de herbestemming of het voortgezette gebruik, met inbegrip van eventuele exploitatiemogelijkheden.

Energiescan
De energiescan bestaat uit een rapportage, die voldoet aan de in bijlage gestelde eisen, met op het betreffende monument toegespitste duurzame maatregelen die energiebesparing kunnen geven. 

Restricties

Een aanvraag die buiten de aanvraagperiode periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de kosten, minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een begroting van de kosten van de activiteit
 • Een financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit; en
 • Planning van de activiteit waarin in ieder geval de datum van afronding van het haalbaarheidsonderzoek is opgenomen.