Subsidie verduurzaming culturele instellingen en gebouwen

Subsidies
Subsidie voor culturele instellingen voor activiteiten gericht op verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden. De subsidie per ontvanger bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 300.000. De subsidie kan online worden aangevraagd gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor culturele instellingen zoals archieven, bibliotheken, musea, poppodia, theaters, centrum voor de kunsten, muziekscholen en/of filmtheaters voor activiteiten gericht op verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden, voor zover deze zijn opgenomen in de energiescan:

 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • De activiteit niet financieel haalbaar is
 • De activiteit vergunningsplichtig is en de voor de activiteit benodigde vergunning op het moment van de subsidieaanvraag niet is verleend
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01)
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt

Subsidie

De subsidie per ontvanger bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 300.000.
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Meerjarenonderhoudsplan
 • Indien de aanvrager van de subsidie niet zelf de eigenaar is van het gebouw waarin de culturele instelling is gehuisvest, een verklaring van de eigenaar van de onroerende zaak dat de activiteiten zijn toegestaan
 • Planning van de activiteiten
 • Afschrift van de omgevingsvergunning van het project voor zover voor het project een omgevingsvergunning vereist is of een verklaring van de gemeente dat een activiteit vergunningvrij is
 • Een energiescan van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand