Subsidie verduurzaming sportaccommodaties

Subsidies
Subsidie verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben en deze sportaccommodatie willen verduurzamen door het realiseren van voorzieningen die leiden tot een lagere milieubelasting. De subsidie is beschikbaar voor fysieke investeringen in zaken als zonnepanelen, LED verlichting, isolatie, installatie van een warmtepomp, HR-glas of bij voorbeeld de installatie van een zonnecollectorsysteem. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000. In totaal is er € 1.000.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben en fysieke investeringen doen die leiden tot verduurzaming van een bestaande sportaccommodatie.

Hierbij gaat het met om:

 • Zonnepanelen, inclusief dakconstructie
 • LED verlichting
 • Isolatiemateriaal
 • Apparatuur voor warmte-/koudeterugwinning
 • Een warmtepomp
 • Een energieregistratie- en bewakingssysteem
 • HR-glas
 • Een zonnecollectorsysteem

Doelgroep

Verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • Op grond van deze regeling reeds een aanvraag met betrekking tot de betreffende accommodatie is ingewilligd door de subsidieverstrekker

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000.
Er worden geen subsidies verstrekt van minder dan € 5.000.
In totaal is er € 1.000.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).
Je kunt de subsidie eventueel ook per post aanvragen (zie bijlagen).

Meesturen

 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand