Subsidie verkeersveiligheid fietsers

Subsidies
Subsidie voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer.

Doelgroep

Er kan subsidie worden verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland, uitgezonderd gemeenten binnen de Vervoerregio Amsterdam.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien de activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak naar het oordeel van de subsidieverstrekker niet eraan bijdragen dat fietsers van 60 jaar en ouder verkeersveiliger aan het verkeer deelnemen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-.

Subsidiabel kosten

  • Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit
  • Subsidie wordt niet verstrekt voor de reguliere personeels- en bedrijfsvoeringskosten van de aanvrager

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen

  • Plan van aanpak waarin wordt beschreven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer
  • Een begroting van de kosten van de activiteiten