Subsidie versnellen bouw betaalbare woningen: sociale huurwoningen en huurwoningen met een huur lager dan € 1.000 voor middeninkomens

Subsidies
Subsidie voor gemeenten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager binnen bestaand stedelijk gebied. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000. Wanneer de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen bedraagt de subsidie 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000. Per gemeente bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 per kalenderjaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor de kosten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen binnen bestaand stedelijk gebied.

Onder betaalbare woningen worden in het kader van deze regeling verstaan: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Doelgroep

Gemeente in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • Het woningbouwproject niet is opgenomen in regionale afspraken, bedoeld in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsregeling NH2020
 • De activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025
 • Het woningbouwproject niet in overeenstemming is met provinciaal beleid.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000.
De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-, indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen.

De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000, per kalenderjaar.

Er worden geen subsidies verstrekt van minder dan € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Begroting van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel
 • Financieringsplan van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel
 • Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden waarvoor het personeel wordt ingehuurd en de wijze waarop de inhuur bijdraagt aan de versnelling van het woningbouwproject, en:
 • Planning van het woningbouwproject, en;
 • Onafhankelijk advies van een door de provincie ingehuurd extern bureau over de gewenste tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel in relatie tot de versnelling van het woningbouwproject
 • Bij een versnelling van een woningbouwproject, die minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen, een beschrijving van het woningbouwproject waarin dit wordt aangetoond

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand