Subsidie versnellen woningbouw

Subsidies
Subsidie voor het inhuren van externe capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen. De aanvraag moet betrekking hebben op de bouw van minimaal 25 nieuw te bouwen woningen. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. Voor een aantal gemeenten bedraagt de subsidie maximaal € 150.000. 

Toepassing

Financiële ondersteuning in de vorm van projectsubsidie voor het inhuren van capaciteit en expertise om zo woningbouwprojecten te versnellen. 

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Doelgroep

Gemeenten.

Voorwaaren

  • De tijdelijke inhuur van externe capaciteit en expertise leidt tot aantoonbare versnelling van de woningbouw in de gemeente
  • De te bouwen woningen liggen binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) of op een woningbouwlocatie van meer dan 3 hectare buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied die is opgenomen op de ‘3 ha kaart’ en wordt genoemd in Tabel 1 (Woningbouwlocaties) van het Programma ruimte Omgevingsbeleid Zuid-Holland
  • De aanvraag betreft minimaal 25 nieuw te bouwen woningen

  •  

    De activiteit kan binnen 26 weken na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening in uitvoering zijn.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien aan de aanvrager reeds tweemaal subsidie is verstrekt op grond van deze regeling voor in hetzelfde kalenderjaar ingediende aanvragen.

Subsidie

  • De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.
  • Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Maassluis, Nissewaard, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Zoetermeer, Zuidplas en Zwijndrecht geldt een maximum subsidie van € 150.000.

Subsidies lager dan € 25.000,00 worden niet verstrekt.
Het voorschot voor subsidies bedraagt maximaal 75% van het verleende bedrag.

Aanvragen

Zie contactgegevens.