Subsidie versterken en vernieuwen culturele sector

Subsidies
Subsidie voor het vernieuwen en/of versterken van de culturele sector, om zo de cultuursector wendbaar en weerbaar te maken. Voorbeelden van relevante projecten waarvoor je subsidie kan aanvragen zijn o.a. het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe verdienmodellen, het realiseren van duurzame samenwerkingen binnen en buiten de cultuursector en het versterken van het vrijwilligerspotentieel. Maar je kunt bijvoorbeeld ook subsidie aanvragen voor het scheppen van randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk ten behoeve van nieuwe makers. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen. Dit kunnen organisaties zijn maar ook zelfstandigen die staan ingeschreven bij de KvK. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

De coronacrisis was een forse aderlating voor de cultuursector. Veel organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven.

Er is daarom subsidie beschikbaar voor projecten die de culturele sector vernieuwen en/of versterken, zodat culturele organisaties wendbaar en weerbaar blijven. 

Uiteindelijk is deze regeling bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een of meer van onderstaande onderwerpen:

 • Verbreden van het publieksbereik tot doelgroepen die nu niet of beperkt gebruik maken van het aanbod in de culturele sector
 • Ontwikkelen en uitproberen van nieuwe verdienmodellen
 • Totstandkoming van duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector
 • Scheppen van randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk ten behoeve van nieuwe makers
 • Versterken van het vrijwilligerspotentieel
 • Doen van onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen

Werkgebied

Provincie Zeeland.

Doelgroep

De penvoerder is gevestigd in Zeeland. Deze penvoerder is binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen één of meer van de volgende culturele disciplines: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, architectuur en vormgeving, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, letteren of podiumkunsten.

Voorwaarden

 • Het project start binnen 6 maanden na de openstellingsperiode en is uiterlijk 1 juni 2023 gerealiseerd
 • De subsidieontvanger is verplicht om projectresultaten en ontwikkelde methodieken openbaar te maken en te verspreiden onder Zeeuwse instellingen
 • De subsidieverstrekker verwacht dat de aanvragers uitleggen of en in hoeverre de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur worden toegepast bij uitvoering van de activiteiten

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten waarvoor door subsidieverstrekker of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten, minimaal € 5.000 en maximaal €50.000.
Tijdens deze eerste openstelling is er in totaal maximaal € 450.000 beschikbaar om te verdelen onder de aanvragers.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Verklaring de-minimissteun

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand