Subsidie versterken sociale cohesie door wijken of dorpen

Subsidies
Subsidie voor gemeenten om op basis van samenwerkingsafspraken de sociale cohesie van een wijk of dorp te versterken. Belangrijk hierbij is dat het initiatief waarvoor je subsidie wilt aanvragen mede het initiatief is van de lokale gemeenschap (wijk of dorp) en een breed draagvlak heeft onder de samenleving. De subsidie bedraagt tussen de € 25.000 en € 400.000.

Toepassing

Subsidie voor gemeenten om op basis van een set van samenwerkingsafspraken de sociale cohesie van een wijk of dorp te versterken. 

Doelgroep

Gemeenten.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

  • Het initiatief is mede van de lokale gemeenschap gekomen en de afspraken hebben een breed draagvlak bij die lokale gemeenschap
  • De gemeente is partner
  • De belangen van de partijen zijn beschreven
  • De wijze waarop wordt geborgd dat iedereen mee kan doen en iedereen wordt betrokken, die betrokken wil of kan worden, is beschreven
  • Er zijn afspraken opgenomen over de activiteiten en minimale inbreng van partijen, en
  • De wijze waarop de kennis en bevindingen worden gedeeld, is beschreven

Restricties

Subsidie wordt geweigerd als voor de dorpendeal al subsidie is verstrekt op grond van deze regeling.

Subsidie

De subsidie bedraagt tenminste € 25.000 en ten hoogste € 400.000.

Aanvragen

Zie contactgegevens.
 

Relevante links