Subsidie vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland

Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland, in het bijzonder op het raakvlak van hoger onderwijs en ambacht.

Toepassing

Geeft aan talentvolle jonge mensen voor vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland, in het bijzonder op het raakvlak van hoger onderwijs en ambacht.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).