Subsidie vluchtelingenwerk

Fondsen
Subsidie voor de ondersteuning van activiteiten die de positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving verbeteren. Daarbij gaat het om projecten die door vluchtelingenorganisaties verzorgd worden en die bij voorkeur door samenwerkende organisaties opgezet zijn.

Toepassing

Dit Fonds op Naam is bedoeld voor de ondersteuning van activiteiten die de positie van vluchtelingen(-groepen) in de Nederlandse samenleving verbeteren. Daarbij gaat het om projecten die door vluchtelingenorganisaties verzorgd worden en die bij voorkeur door samenwerkende organisaties opgezet zijn.

Regionale voorkeur

Het vermogen van € 37.000,= komt voort uit de liquidatie van Stichting Wereldpand, Amsterdams Centrum voor Vluchtelingenorganisaties. Vanwege deze ontstaansgeschiedenis hebben bij het toekenningsbeleid vanuit dit Fonds op Naam Amsterdamse organisaties bij vergelijkbare aanvragen voorrang boven aanvragen uit andere regio’s.

Andere regio's worden niet per definitie uitgesloten.

Fonds op Naam

Het Andries Haanstra Fonds is een Fonds op Naam van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag dient u dus te voldoen aan de criteria van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Subsidie

Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.
Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Voorwaarden

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan zeer uiteenlopende projecten. Sommige dingen doen ze niet. Het Oranje Fonds steunt bijvoorbeeld geen projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur. Ze geven ook geen bijdragen voor individuen. Ook vergoeden ze geen kosten die al zijn gemaakt.

Het beste kun je eerst een "quickscan" doen via de website van het fonds.

 • Geen verhoeding van kosten die al zijn gemaakt
 • Alleen officiële stichtingen of verenigingen kunnen een bijdrage voor apparatuur, inventaris of gebouwen (zogenaamde ‘investeringskosten’) krijgen
 • Een informele vereniging kan ook voor een bijdrage in aanmerking komen, maar alleen voor activiteiten
 • Het Oranje Fonds is terughoudend met bijdragen voor goederen en inrichtingskosten aan professionele organisaties. We vinden dat deze horen tot de normale bedrijfsvoering en exploitatie van deze organisaties. Voor vrijwilligersorganisaties geldt deze regel minder.
 • Zie verder de bijlage met de algememe bepalingen.

Restricties

De volgende zaken steunt het Oranje Fonds niet:

 • eendaagse activiteiten;
 • projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur;
 • projecten gericht op het milieu;
 • activiteiten die plaatsvinden buiten het Koninkrijk der Nederlanden;
 • projecten die (mede) gericht zijn op religieuze doelstellingen;
 • activiteiten die puur zijn gericht op bevordering van sport & spel;
 • bijdragen voor individuen;
 • aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
 • normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).