Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap veluwe en rivierengebied

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor de aanleg en beheer van natuur en landschap in Gelderland ten westen van de IJssel. In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen. De subsidie is bestemd voor particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, agrarische Natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Je kunt de subsidie tot eind september a.s. aanvragen. In totaal is er 20.000 euro beschikbaar, maar het fonds zou nog in volume kunnen toenemen,

Toepassing

Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap door particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen,agrarische natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.
De subsidie kan o.a. worden gebruikt voor de aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen, beheer van natuurterreinen en landschapselementen en natuur- en landschapseducatie.

Werkgebied

Gelderland ten westen van de IJssel.
In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen.

Doelgroep

Particulieren en rechtspersonen (o.a. bv's, stichtingen en verenigingen), waarbij in het kader van spreiding in het gebied nieuwe aanvragen de voorkeur genieten.
Particuliere aanvragen dienen zich ervan te vergewissen dat hun aanvraag het algemeen nut dient, bijvoorbeeld door openstelling.

Voorwaarden

 • De aanvraag en het projectdoel moeten aansluiten bij de doelstelling van SBNL Natuurfonds (zie bijlage, eerste bullet "Doel van het project"
 • Het fonds verstrekt alleen ondersteuning voor projecten in Gelderland, ten weste van de IJssel
 • Voor mens, natuur, landschap en erfgoed
 • De aanvragende partij beschikt over de benodigde kwaliteit en professionaliteit
 • Het project heeft een helder begin en einde
 • Het project is duurzaam en innovatief
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een helder en gedegen plan van aanpak (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden, SMART)
 • De aanvrager moet donateur zijn/worden van SBNK Natuurfonds, voor nog tenminste vijf jaar na toekenning
 • Het initiatief/project heeft een ondernemende aanpak, wat blijkt uit bijvoorbeeld een eigen bijdrage van de initiatiefnemers
 • Voor een bijdrage komen in aanmerking voor ondersteuning o.a.:
  • Aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen
  • Beheer natuurterreinen en landschapselementen
  • Natuur- en landschapseducatie

Restricties

Voor onderstaande activiteiten is geen ondersteuning mogelijk.

 • Financiering van exploitatietekorten
 • Initiatieven met louter commerciële doelstelling
 • Op zichzelf staande seminars, symposia en conferenties
 • Regulier onderwijs
 • Excursies
 • Initiatieven van overheden, overheidsinstellingen en TBO's
 • Projecten die gerealiseerd kunnen worden door bestaande subsidieregelingen als Groenblauwe diensten of BRIM.

Subsidie

In totaal is er 20.000 euro beschikbaar.
Dit fonds kan nog in volume toenemen als er meer partijen dit soort projecten een warm hart toedragen. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).