Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap veluwe en rivierengebied

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor de aanleg en beheer van natuur en landschap in Gelderland ten westen van de IJssel. In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen. De subsidie is bestemd voor particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, agrarische Natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Je kunt de subsidie tot eind september a.s. aanvragen. In totaal is er 20.000 euro beschikbaar, maar het fonds zou nog in volume kunnen toenemen,