Subsidie voor aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten

Subsidies
Subsidie voor eigenaren van woningen die vallen onder het bouwkundig versterkingsprogramma van woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld en ook daadwerkelijk worden versterkt. Deze subsidie stimuleert de aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000,– per woning.

Toepassing

Subsidie voor een energiebesparingsmaatregel of een maatwerkadviesrapport aan een eigenaar van een woning die, blijkens een overeenkomst voor het versterken van de woning:

 • Binnen het bouwkundig versterkingsprogramma valt in verband met maatregelen die nodig zijn als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld; en
 • Wordt versterkt

Voorwaarden

 • De regeling is bedoeld voor eigenaren van woningen die vallen onder het bouwkundig versterkingsprogramma van woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld en ook daadwerkelijk worden versterkt
 • Het moet gaan om gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. Een woning die bestemd is voor recreatie is dat niet, zodat voor dergelijke gebouwen geen subsidie kan worden verkregen
 • Van het gebouw dat wordt versterkt, komt voorts alleen dat gedeelte dat bestemd is voor bewoning in aanmerking voor subsidie
 • Ondernemers, zijnde verhuurders van woonruimte, kunnen alleen gebruik maken van de onderhavige regeling indien zij een de-minimis verklaring kunnen overleggen

Restricties

 • Indien voor dezelfde woning reeds subsidie is verstrekt op grond van de onderhavige regeling, kan voor die woning niet opnieuw een subsidie worden verkregen.
 • Gebruikte installaties komen niet voor subsidiëring in aanmerking, omdat deze onvoldoende bijdragen aan de energiebesparingsdoelen van deze regeling
 • Tot slot moet de aanvraag binnen een jaar na afronding van de versterking zijn ingediend. Indien de versterking reeds heeft plaatsgehad voor de inwerkingtreding van deze regeling (28 mei 2018), geldt hiervoor een termijn van twee jaar na afronding van de versterking

Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000,– per woning.
Een overzicht van de subsidiabele kosten kun je vinden in de bijlage.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand