Subsidie voor abortusklinieken

Subsidies
Subsidie voor wettelijk erkende abortusklinieken voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Toepassing

Abortusklinieken met een WAZ-vergunning (Wet Afbreking Zwangerschap) kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voorwaarden

  • Alleen abortusklinieken met een WAZ-vergunning (Wet Afbreking Zwangerschap) kunnen subsidie krijgen
  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

Subsidie

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend. 

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het formulier vervolgens per post opsturen (zie contactgegevens verstrekker).