Subsidie voor abortusklinieken

Subsidies

Subsidie voor wettelijk erkende abortusklinieken voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Toepassing

Abortusklinieken met een WAZ-vergunning (Wet Afbreking Zwangerschap) kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.