Subsidie voor activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland, ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners in het bijzonder.