Subsidie voor activiteiten in de Theoretische Natuurkunde

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor activiteiten in de Theoretische Natuurkunde die in Nederland plaats vinden of aan Nederlandse Theoretische Natuurkundigen voor het deelnemen aan activiteiten in het buitenland. 

Toepassing

Subsidies kunnen worden gegeven aan activiteiten in de Theoretische Natuurkunde die in Nederland plaats vinden of aan Nederlandse Theoretische Natuurkundigen voor het deelnemen aan activiteiten in het buitenland. Daarnaast ondersteunt het Fonds de aanstelling van ten hoogste drie bijzonder hoogleraren in de Theoretische Natuurkunde aan de Nederlandse Universiteiten.

Voorwaarden

  • Voor het honoreren van een aanvraag moet de kwaliteit van de aanvrager evident zijn.
  • Geen bijdragen in de vorm van salarissen om fiscale consequenties te vermijden.
  • Geen bijdragen  aan infrastructuur zoals zaalinrichting, computers en dergelijke.
  • Alleen bijdragen aan actieve onderzoekers; dus niet aan  emeriti

Aanvragen

Zie contactgegevens. 

Relevante links