Subsidie voor activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie.

Toepassing

Kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie, gericht op het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie.

Voorwaarden

Projecten dienen betrekking te hebben op het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, of op leesbevordering en literatuureducatie.

Aanvragen

Zie contactgegevens.