Subsidie voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten in Rotterdam, zoals theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en alle mengvormen

Subsidies
Subsidie voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten in Rotterdam, zoals theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en alle mengvormen. Subsidies worden verstrekt voor o.a. voorstellingen, concerten, festivals, locatieprojecten, compositieopdrachten en programmering van podia.

Regio

Deze subsidie is alleen van toepassing in Rotterdam.

Toepassing

De subsidie is bestemd voor zowel amateur als professionele kunsten, actief op het gebied van podiumkunsten. Subsidies worden verstrekt voor o.a. voorstellingen, concerten, festivals, locatieprojecten, compositieopdrachten en programmering van podia.

Projectsubsidies muziek

Bij muziek kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende deelgebieden waarvoor projectsubsidies worden verstrekt: jazz/geïmproviseerde muziek, popmuziek, wereldmuziek en gecomponeerde muziek.
In aanmerking voor subsidie komen concerten, evenementen en festivals. Daarnaast kunnen podia voor hun jaarprogramma een aanvraag indienen (periodesubsidie).

Projectsubsidies Dans, theater, muziektheater

Bij de overige podiumkunsten kan onderscheid worden gemaakt tussen drie deelgebieden waarvoor projectsubsidies worden verstrekt: dans en bewegingstheater, toneel en opera/muziektheater (waaronder cabaret, operette, musicals).
In aanmerking voor subsidie komen producties, bijzondere evenementen zoals locatieprojecten en workshops.
In verband met het, in verhouding tot de soms omvangrijke projecten, beperkte budget, geldt bij opera- en muziektheaterproducties een maximumbijdrage van € 50.000,- en mogen de totale begrote lasten van het project niet meer dan € 200.000,- bedragen.

Jaarsubsidies amateurkunst

Naast de projectsubsidies die onder de hierboven genoemde disciplines worden vermeld, heeft de gemeente Rotterdam een budget ter beschikking voor in Rotterdam gevestigde amateurverenigingen en amateurgroepen als tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit reguliere activiteiten.
Om voor een jaarsubsidie in aanmerking te komen mag het vrij besteedbaar eigen vermogen van uw vereniging/stichting maximaal € 10.000,- bedragen. Een balans en/of opgave van het eigen vermogen dient bij de aanvraag te worden gevoegd.

Aanvragen subsidie

U kunt de subsidie digitaal aanvragen via 'Mijn Loket' van de Gemeente Rotterdam.