Subsidies

Subsidie voor activiteiten op het gebied van welzijn in Rotterdam

Deze subsidie biedt mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van welzijn in Rotterdam. De subsidie is bedoeld om bij te dragen aan het vergroten van de samenredzaamheid (een sterke civil society) of zelfredzaamheid van Rotterdammers. Binnen de subsidieregeling is er extra aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers(-organisaties), mantelzorgers of bewonersinitiatieven. Er kan subsidie aangevraagd worden door organisaties zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Je kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in Rotterdam, die niet horen binnen een specifiek gebied.

De activiteit moet direct bijdragen aan één van de onderstaande maatschappelijke resultaten:

 • Het vergroten van de samenredzaamheid van Rotterdammers (een sterke civil society): meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief; toename van sociale cohesie
 • Vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, kleiner beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, langer thuis blijven wonen, grotere inzet/scholing/training van Rotterdammers met een uitkering

Doelgroep

Niet-commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Gemeente Rotterdam.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan 1 of meerdere doelen van:

 • Beleidsplan 'Heel de Stad' op het onderdeel Welzijn.
 • Beleid inzake Informele Zorg en Ondersteuning, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning
 • De aanvraag moet voldoen aan de gestelde criteria in het afwegingskader.

Toetsingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het afwegingskader. De criteria zijn:

 • De activiteit moet direct bijdragen aan één van de onderstaande maatschappelijke resultaten:
  • Het vergroten van de samenredzaamheid van Rotterdammers (een sterke civil society): meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief; toename van sociale cohesie
  • Vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, kleiner beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, langer thuis blijven wonen, grotere inzet/scholing/training van Rotterdammers met een uitkering
 • Het is wenselijk, mogelijk of efficiënter om de dienst/activiteit op stedelijk niveau te organiseren dan op lokaal, gebiedsniveau
 • De dienst/activiteit is gericht op de ondersteuning van vrijwilligers(-organisaties), mantelzorgers of bewonersinitiatieven 

Zie ook het afwegingskader in de 'Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2018' (zie bijlagen).

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt indien de subsidieaanvraag:

 • Activiteiten omvat die worden uitgevoerd in het kader van armoedebeleid en schulddienstverlening
 • Activiteiten omvat die verbonden of gebonden zijn aan een specifiek gebied en het ook niet efficiënt, wenselijk of mogelijk is om deze activiteiten stedelijk te organiseren, gelet op:
  • de omvang van de doelgroep
  • de aard van de doelgroep
  • de aard van de activiteit
  • de expertise
 • Valt onder de reikwijdte van de Nadere regels subsidiescouleur locale Rotterdam 2018
 • In strijd is met de regelgeving of het beleid van de gemeente Rotterdam
 • Activiteiten omvat die via een andere financiering volledig bekostigd worden of hadden kunnen worden

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Duurt de activiteit minder dan 1 jaar, dan vraag je 12 weken voordat de activiteit begint subsidie aan. Duurt de activiteit 1 jaar (van 1 januari tot en met 31 december), dan vraag je vóór 1 juni het jaar ervoor subsidie aan.

Meesturen

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving van de geplande activiteiten
 • Statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de Kamer van Koophandel)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Zorg en welzijn
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden