Subsidie voor activiteiten voor jongeren in coronatijd en extra inzet van jongerenwerk

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid. Daarnaast is subsidie mogelijk voor extra inzet van jongerenwerk voor kwetsbare jongeren om het bereik te vergroten en passende ondersteuning te bieden.

Toepassing

Subsidie voor het realiseren van activiteiten waardoor jongeren en jongvolwassenen ondanks corona meer perspectief en veerkracht ervaren en het gevoel eenzaamheid verminderd.

De inzet is hierbij o.a. gericht op het vergroten van de sociale contacten en het coronaproof organiseren van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding, waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid. Hierbij geeft de subsidieverstrekker prioriteit aan activiteiten waarbij jongeren een actieve rol hebben in de totstandkoming en/of uitvoering van de activiteiten.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor extra inzet van jongerenwerk voor het versterken van bestaand beleid gericht op kwetsbare jon- geren om het bereik te vergroten en het bieden van (mentale) ondersteuning.

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid
 • Extra inzet van jongerenwerk voor kwetsbare jongeren om het bereik te vergroten en passende ondersteuning te bieden.

Werkgebied

Gemeente Utrecht.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, of een natuurlijk persoon die als vertegenwoordiger optreedt voor een groep jongeren / jongvolwassenen. Deze partijen hoeven nog géén subsidierelatie met de verstrekker te hebbe.

Voor de extra inzet van jongerenwerk ligt dat anders. Deze subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die al subsidie ontvangt vanuit de gemeente Utrecht voor jongerenwerk.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid

 • De mate waarin deze bijdraagt aan de subsidiedoelen
 • De mate waarin jongeren en jongvolwassenen zelf een actieve rol hebben in de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten.
 • De spreiding van activiteiten binnen de stad en voor de verschillende leeftijden
 • De mate van inclusiviteit en toegankelijkheid
 • Hoe er met andere organisaties in de stad / wijk wordt samengewerkt waar onder projecten vanuit maatschappelijke diensttijd
 • Hoe de activiteiten passen binnen de geldende coronamaatregelen
 • De prijs kwaliteit verhouding
 • De activiteiten zijn breed toegankelijk en dienen geen commercieel doel
 • De activiteiten kunnen niet vanuit de reguliere opdracht door de eigen organisatie worden georganiseerd en/of gefinancierd

Beoordelingscriteria extra inzet van jongerenwerk voor kwetsbare jongeren om het bereik te vergroten en passende ondersteuning te bieden

 • De mate waarin het bijdraagt aan de subsidiedoelen
 • De mate waarin de werkwijze in lijn is met de nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Sluitende begroting