Subsidies

Subsidie voor advies duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van campings, vakantieparken en hotels

Subsidie voor kwaliteitsverbetering of verduurzaming van middelgrote en kleine campings, vakantieparken en hotels in het midden en klein segment. De subsidie kan worden gebruikt voor het inhuren van expertise en voor de aan de fysieke duurzaamheidsmaatregelen gerelateerde investeringskosten, inclusief de installatiekosten. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000 en kan online worden aangevraagd tijdens de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
€ 100.000
Per uitgifte
€ 5.000 - € 10.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor planvorming en fysieke investeringen op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van Noord-Hollandse campings, vakantieparken en hotels in het midden en klein segment.

Subsidie kan per aanvraag worden verstrekt voor één van de volgende activiteiten:

 • Onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering; of
 • Onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat; of
 • Het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie

Subsidie wordt verstrekt voor:

 • De kosten van inhuur van expertise die noodzakelijk is voor het onderzoek en de planvorming, of
 • De direct aan de fysieke duurzaamheidsmaatregelen gerelateerde investeringskosten, inclusief de installatiekosten

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings dan wel vakantieparken voor toeristische-recreatieve verhuur, met minimaal 40 plekken of huisjes dan wel hotels in het midden- en kleinsegment met minimaal 20 en maximaal 80 kamers.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • Er in het lopende kalenderjaar al een subsidie op grond van deze regeling verstrekt is voor dezelfde locatie en dezelfde activiteit
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01)
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt € 100.000.

 

 • Onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat
  • 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000
 • het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie
  • 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000

Er worden geen subsidies verstrekt van minder dan € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Begroting
 • Financieringsplan
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
 • Documentatie waaruit blijkt dat de plekken op de camping, dan wel de huisjes op het vakantiepark of het hotel voor toeristisch-recreatieve verhuur worden aangeboden
 • Documentatie waaruit blijkt dat het gaat om een vakantiepark met minimaal 40 plekken of huisjes of dat het gaat om een hotel met minimaal 20 en maximaal 80 kamers
 • Indien de aanvrager een VvE is en de camping, dan wel het vakantiepark in eigendom is van meerdere VvE’s: een verklaring van de andere VvE of VvE’s waarin staat dat deze geen bezwaar heeft dan wel hebben tegen de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd

 

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Natuur, milieu en energie
Onderwijs
Sport recreatie en evenementen
Wij zijn werkzaam in
Provincie Noord-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden