Subsidie voor advies of begeleiding van organisaties die internationaal actief zijn

Subsidies
Subsidie voor organisaties die structureel internationaal actief zijn en advies of begeleiding nodig hebben van een externe deskundige om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende organisatie te beperken. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een voucher, waarmee coaching, kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de internationale activiteiten kan worden ingekocht. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste 2.500 euro. De subsidie kan alleen door de organisatie worden aangevraagd, niet door de adviseur.

Toepassing

Subsidie in de vorm van een voucher voor organisaties die structureel internationaal actief zijn en advies of begeleiding nodig hebben van een externe deskundige voor het identificeren en uitvoeren van concrete acties om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende organisatie te beperken.

De vouchers zijn gericht op coaching, kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de internationale activiteiten van MKB-ondernemingen. Ondernemers kunnen het advies van of de begeleiding door een erkend deskundige inwinnen gericht op onder andere:

 • De optimalisatie van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen
 • Het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan
 • Onderzoek naar nieuwe internationale verdienmodellen (bijv. digitalisering); of
 • Organisatie rondom financiën/betalingen en procesbeheer op afstand

Doelgroep

MKB ondernemingen die structureel internationaal actief zijn.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een MKB onderneming die structureel internationaal actief is, en advies of begeleiding van een externe deskundige nodig heeft om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende organisatie te beperken
 • De externe deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:
  • Beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau
  • Is werkzaam bij of werkt voor een adviesonderneming met een internationaal netwerk
  • Heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren danwel begeleiden van MKB ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen
  • Beschikt over aantoonbare recente ervaring of kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag

Subsidie

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

 

Relevante links