Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.

Toepassing

Schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat de aanvrager een algemeen nut beogende instellingen is, en geen winstoogemerk heeft.

Werkgebied

Binnen- en buitenland.

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.