Subsidie voor amateursportorganisatie bij omzetverlies

Subsidies
Eenmalige subsidie voor amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Deze regeling helpt je bij het betalen van uw vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: Maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot 1 september. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Een amateursportorganisatie komt in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming indien zij in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ten minste 20% omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. De amateursportorganisatie verklaart bij de aanvraag van de tegemoetkoming dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Een amateursportorganisatie komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de onderhavige beleidsregel indien de amateursportorganisatie geen aanspraak heeft gemaakt op een tegemoetkoming op grond van de TOGS.

Doelgroep

Amateursportorganisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Subsidie

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager.

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.
Het aanvraagformulier is gedurende de aanvraagperiode beschikbaar.

Meesturen

  • Aanvraagformulier met NAW-gegevens, ondertekend door de tekenbevoegde(n)
  • Bankafschrift
  • Verklaring van omzetverlies van minimaal 20%.