Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. Per jaar is er ca. € 194.620 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning wordt geboden aan vernieuwende initiatieven voor kinderen en jongeren die problemen hebben en waar (nog) geen passende oplossing is gevonden vanuit de reguliere hulpverlening. De voorkeur gaat uit naar innovatieve projecten die bijdragen aan vernieuwing in de ambulante sector (crisishulp).

Doelgroep

Het fonds staat open voor vele type aanvragen van verschillende organisaties, waaronder onderzoek, methodiekontwikkeling, documentaires en andere projecten die kinderen of jongeren ten goede komen. 

Werkgebied 

Het fonds richt zich met name op projecten in Nederland, maar het behandelt ook aanvragen uit het buitenland.

Voorwaarden

Je project moet aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Het initiatief past bij de doelstellingen van het fonds
 • Het initiatief dient de doelgroep nieuw perspectief en kansen te bieden (op korte en/of langere termijn)
 • De inhoud en de verwachte opbrengsten zijn specifiek beschreven
 • Het initiatief is gericht op inbedding in de (reguliere) praktijk
 • Het initiatief wordt uitgevoerd door een betrouwbare en deskundige organisatie
 • Er is een communicatieplan voor het verspreiden van de bekendheid van het initiatief en opgedane kennis
 • Er is een degelijke financiële onderbouwing in de vorm van een gespecificeerde begroting
 • Co-financiering is een voorwaarde voor toekenning

Restricties

Het steunfonds geeft geen subsidie voor exploitatiekosten.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 194.620 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Per e-mail. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand