Subsidie voor Arabische kunstenaars en tentoonstellingen en boekpublicaties over Arabische kunstenaars

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor Arabische kunstenaars en voor tentoonstellingen en boekpublicaties over beeldende kunst en kunstproductie gemaakte door Arabische kunstenaars. De projecten mogen overal worden uitgevoerd, zolang zij maar door Arabische kunstenaars zijn gecreëerd of - in het geval van niet-Arabische instellingen - relevant zijn voor de Arabische regio. Het programma voorziet in jaarlijkse beurzen variërend van een paar duizend dollar tot een maximum van 20.000 dollar voor individuen en teams en 35.000 dollar voor instellingen en collectieven. Reiskosten kunnen alleen door de  ubsidie worden gedekt wanneer zij deel uitmaken van de uitvoering van een project. De looptijd van het project mag niet meer dan 24 maanden bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de looptijd van de call.

Toepassing

De subsidie voor beeldende kunsten steunt schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, installaties, audio-videokunst, publicaties (kunstenaarsboek of andere uitgaven) en multimediawerken van hedendaagse en vernieuwende aard, gemaakt door Arabische kunstenaars.

De subsidie kan worden gebruikt ter ondersteuning van tentoonstellingen, boekpublicaties over beeldende kunst en kunstproductie.

Doelgroep

Arabische kunstenaars.

Werkgebied

Internationaal.

Restricties

 • Leden van de raad van bestuur van het fonds, hun zakenpartners, familieleden of personeelsleden van het fonds
 • Leden van de comités van lezers en juryleden van het lopende jaar
 • Ontvangers van twee opeenvolgende subsidies, tenzij sinds de laatste subsidie twee jaar zijn verstreken (als een begunstigde bijvoorbeeld in 2017 en 2018 twee subsidies heeft ontvangen, kan hij/zij in 2021 opnieuw een aanvraag indienen)
 • Aanvragers met een lopende open subsidie
 • Elke aanvrager (persoon of instelling) heeft recht op slechts één aanvraag in dezelfde categorie
 • Indien een kandidaat een aanvraag heeft die nog in behandeling is, kan hij/zij geen andere aanvraag in welke categorie dan ook indienen totdat het resultaat van de aanvraag die nog in behandeling is, bekend is gemaakt

Subsidie

Het programma voorziet in jaarlijkse beurzen variërend van een paar duizend dollar tot een maximum van 20.000 dollar voor individuen en teams en 35.000 dollar voor instellingen en collectieven.

Subsidiabele kosten
De subsidie dekt projectgerelateerde uitgaven (inclusief honoraria van kunstenaars tot maximaal 30% van het totale subsidiebedrag). In het geval van instellingen kan maximaal 30% van het subsidiebedrag worden toegewezen voor bepaalde exploitatiekosten.
Het fonds en de jury behouden zich het recht voor te bepalen of de voorgestelde exploitatiekosten al dan niet relevant zijn. Het percentage van de toewijzing voor kunstenaarshonoraria en exploitatiekosten van instellingen is in 2020 en 2021  verhoogd om rekening te houden met de uitdagingen die de verspreiding van COVID-19 met zich meebrengt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker gedurende de aanvraagperiode

Ondersteuning aanvraag

 • Het is verplicht om ondersteunend materiaal/voorbeelden in te dienen voor het project waarvoor je een aanvraag indient
 • Aanvragen zonder ondersteunend materiaal worden niet in behandeling genomen en er wordt geen contact met de aanvrager opgenomen om het ontbrekende materiaal op te sturen
 • Het is verplicht om voorbeelden van eerdere werken/projecten in te dienen (maximaal drie), tenzij het project waarvoor je subsidie hebt aangevraagd je eerste werk is
 • Voor projecten die opleiding omvatten, is het volgende ondersteunende materiaal vereist:
  • Curriculum van de opleiding
  • Opleiders; CV's en brief met de toezegging/overeenkomst van de opleiders ten bewijze van hun deelname
 • Voor projecten die de publicatie van een boek omvatten, zijn de volgende ondersteunende materialen vereist:
  • Inhoudsopgave
  • Ten minste één voorbeeldhoofdstuk van het boek
 • Voor projecten die collectieve en solotentoonstellingen omvatten, is een bewijs van toestemming van de tentoongestelde kunstenaars en de geëngageerde locatie vereist
 • Voor projecten waarbij met externe consultants wordt samengewerkt, is een verbintenisbrief van deze tweede partij vereist
 • Ondersteunende bestanden/voorbeelden van het huidige ingediende project en/of eerder werk kleiner dan 10 MB kunnen rechtstreeks met de aanvraag worden geüpload
 • Ondersteunende bestanden/voorbeelden van het huidige ingediende project en/of eerder werk die groter zijn dan 10 MB moeten worden bijgevoegd als links naar bestanden op websites om te delen (zoals Dropbox, Vimeo, YouTube...)
 • Voeg voor alle projecten een gedetailleerde begroting bij