Subsidie voor archieven en bibliotheken

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening.

Toepassing

Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. 

Doelgroep

De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.), maar ook natuurlijke personen (studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen. 

Voorwaarden

Het verstrekkende fonds kijkt niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor jezelf en/of anderen op de lange termijn. Een heldere toekomstvisie vinden ze bij het verstrekkende fonds daarom zeer belangrijk. 

Je projectaanvraag moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen. 

 • Gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen.
 • Talentontwikkeling speelt een rol
 • Samenwerking met andere vakgebieden wordt gestimuleerd
 • Er wordt een concreet eindproduct geleverd.
 • Het project waarvoor je een aanvraag doet is in omvang en tijdsduur afgebakend
 • Er zit een tijdvak van maximaal 6 maanden tussen het moment van aanvragen en de realisatie van het project
 • Je kunt bij je aanvraag duidelijk maken wanneer het project een succes is
 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging etc., maar ook natuurlijke personen (studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen
 • Het verstrekkende fonds kijkt niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor jezelf en/of anderen op de lange termijn

Belangrijke criteria
Bij de weging van de aanvragen spelen de volgende criteria voor ons een belangrijke rol:

 • Er wordt een concreet eindproduct opgeleverd.
 • Het is een innovatief project.
 • Samenwerking met andere vakgebieden wordt gestimuleerd. 

Restricties

In onderstaande gevallen zal over het algemeen géén financiële ondersteuning plaatsvinden.

 • Organisaties die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te financieren
 • Organisaties of projecten met een uitgesproken politieke of religieuze doelstelling
 • Exploitatie van gebouwen en/of de inrichting daarvan 

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Helder projectplan
 • Realistische begroting
 • Dekkingsplan
 • Alle benodigde bijlagen