Subsidie voor archieven en bibliotheken

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening.

Toepassing

Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord.