Subsidie voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur, die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. In totaal is er € 1.200.000 subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsiide voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden. 

Doelgroep

Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen. 

Je moet in ieder geval ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat je de subsidie ontvangt.

Voorwaarden

Je project moet gericht zijn op minstens een van de ONDERSTAANDE beleidsdoelstellingen

  • Bevorderen van experimenten en crossovers
  • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
  • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
  • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
  • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Werkgebied

Nederland.

Subsidie

In totaal is er € 1.200.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen tijdens de aanvraagperioden (zie rechtsboven).