Subsidie voor architecten, vormgevers en organisaties op het gebied van digitale cultuur

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties in de creatieve industrie, zoals architecten, vormgevers en organisaties op het gebied van digitale cultuur. Met deze subsidie kunnen organisaties in de creatieve industrie zich vernieuwen en verder ontwikkelen door het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie. De subsidie die je kunt aanvragen bedraagt maximaal 12.500 euro per aanvraag, waarbij het fonds maximaal tien projecten kan ondersteunen.

Toepassing

Met deze oproep stelt het verstrekkende fonds instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en te vernieuwen.
Je kunt via deze subsidieoproep voorstellen indienen gericht op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van je organisatie.

Hierbij kan worden gedacht aan één of meerdere van de volgende punten:

  • Het definiëren van een duurzaam organisatie- en financieringsmodel (inclusief fair practice) op basis van een scherpe toekomstvisie
  • het ontwikkelen van een communicatie- en presentatiestrategie met oog voor diversiteit en inclusie;
  • Het vernieuwen van het programma en onderzoeken van nieuwe werkvormen
  • Het opzetten van nieuwe (internationale) samenwerkingen en cross-overs

Doelgroep

Instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van je organisatie
  • De aanvrager is een organisatie op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur
  • De aanvraag is gedaan tijdens de openstelling van deze oproep (zie aanvraagperioden)

Beoordelingscriteria
Men zal je aanvraag beoordelen op onderstaande criteria:

  • De onderscheidende betekenis van de instelling voor een of meerdere vakgebieden
  • De kwaliteit van het plan van aanpak in relatie tot het beoogde resultaat
  • De kwaliteit van de bijdrage van de betrokken experts/adviseurs

Restricties

Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten en voor reguliere publieksactiviteiten of projecten die niet bijdragen aan de langetermijnstrategie.

Subsidie

De maximumbijdrage bedraagt € 12.500.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).