Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Het fonds draagt via subsidies en programma’s bij aan het formuleren van breed gedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Toepassing

Het fonds opereert op het snijvlak van cultuur, economie en maatschappij, met een nieuw werkterrein: de creatieve industrie. Hierin zijn de toegepaste kunsten ondergebracht, e-cultuur en gaming, productontwerp, grafisch ontwerp en mode, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het fonds ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma's en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is het stimuleren van cultuur. 

Subsidies

Het fonds kent een aantal verschillende regelingen (zie links). De meeste regelingen kennen een sluitingsdatum.

Deelregeling Architectuur
De deelregeling Architectuur is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten ondersteunt die de kwaliteit van architectuur bevorderen en haar maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek vergroten.

Deelregeling Vormgeving
Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds culturele projecten die de kwaliteit en ontwikkeling van vormgeving stimuleren. Ontwerpers en makers kunnen projectsubsidies aanvragen voor onderzoek, experiment, het maken van nieuw werk en de presentatie daarvan.

Deelregeling E-cultuur
Binnen de Deelregeling E-cultuur kan ondersteuning worden aangevraagd voor culturele/artistieke/creatieve projecten die zich begeven binnen het domein van ontwerp, technologie, innovatie en maatschappij. Het domein van de e-cultuur is bij uitstek interdisciplinair: crossovers tussen architectuur, vormgeving, kunst, wetenschap, muziek, games en andere terreinen behoren tot de mogelijkheden.

Deelregeling internationalisering
De Deelregeling Internationalisering is een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie die zich richt op de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Het Stimuleringsfonds ondersteunt projecten uit de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en games, die vanuit een culturele invalshoek een maatschappelijke of economische meerwaarde hebben.

Deelregeling activiteitenprogramma's
De Deelregeling Activiteitenprogramma’s is een subsidie waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie activiteitenprogramma’s ondersteunt die de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en haar maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek vergroten. 

Deelregeling Meerjarige programma's
De deelregeling Meerjarige programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie meerjarige programma’s ondersteunt die de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en haar maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek vergroten. 

Deelregeling Talentontwikkeling
De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitzonderlijk talentvolle ontwerpers en makers in de architectuur, vormgeving en e-cultuur ondersteunt. Bovendien beoogt de subsidieregeling hun cultureel ondernemerschap te versterken.

TAX-videoclipfonds
Het TAX-videoclipfonds is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds projecten ondersteunen die de artistieke ontwikkeling van videoclips een kwaliteitsimpuls geven. 

Gemefonds
Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen. 

Non-Fictie Transmediaregeling
De Non-Fictie Transmediaregeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren.

Subsidiebudget

Het Stimuleringsfonds heeft jaarlijks zo’n 16 miljoen euro te besteden.

Voorwaarden

Per deelregeling zijn specifieke voorwaarden van toepasisng (zie links).

Aanvragen

Per regeling zijn sluitingsdata van toepassing (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand