Subsidie voor architectuurprojecten en -initiatieven

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten van architecten, bureaus, beschouwers, onderzoekers, uitgevers, producenten en culturele instellingen in het vakgebied architectuur. Deze regeling omvat diverse disciplines en biedt zowel reguliere projectsubsidies als startsubsidies. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor projecten binnen stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en gerelateerde subdisciplines.

Doelgroep

Architecten, bureaus, beschouwers, onderzoekers, uitgevers, producenten en culturele instellingen werkzaam in het vakgebied architectuur.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het project sluit aan op de taakopvatting van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoals verwoord in artikel 1 en de doelstellingen zoals verwoord in artikel 3
 • De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 • In het project is sprake van een overwegend Nederlands belang
 • Het project start binnen zes maanden na de beschikkingsdatum
 • De looptijd van het project is niet langer dan 24 maanden
 • Er is sprake van een begrotingstekort en de behoefte aan een subsidie is, naar het oordeel van het bestuur, aangetoond
 • Van de werkwijze van de aanvrager kan redelijkerwijs worden verwacht dat de door de aanvrager gestelde doelen zullen worden bereikt
 • De aanvrager is niet tekortgeschoten in het nakomen van zijn subsidieverplichtingen in het kader van een project waarvoor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie eerder een subsidie heeft verleend
 • Het resultaat wordt gepubliceerd of op andere wijze publiek toegankelijk gemaakt

Restricties

 • Er worden geen aanvragen geaccepteerd die niet op tijd zijn ingediend of niet volledig zijn
 • Er worden geen onderwijsprogramma’s gesubsidieerd
 • Er worden geen studiereizen in het kader van een opleiding gesubsidieerd
 • Er worden geen projecten gesubsidieerd die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding
 • Er worden geen projecten gesubsidieerd die een reprise of een herdruk betreffen
 • Er worden geen seriële producties gesubsidieerd
 • Er worden geen arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen gesubsidieerd
 • Er worden geen eigendommen, materialen of apparatuur verworven die ook na afloop van het project een waarde vertegenwoordigen
 • Er worden geen reguliere bouw- en restauratiekosten gesubsidieerd
 • Er worden geen ontwerp-, inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen gesubsidieerd
 • Er worden geen activiteiten en kosten gesubsidieerd die direct samenhangen met het oprichten van een bedrijf of organisatie
 • Er worden geen activiteiten gesubsidieerd die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen

Subsidie

€ 350.000 voor deze aanvraagperiode.

Subsidiebedrag per aanvraag

 • Reguliere projectsubsidie: niet gespecificeerd, cofinanciering vereist
 • Startsubsidie: maximaal € 7.500, cofinanciering niet vereist

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden meegestuurd:

 • Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
 • Projectcanvas startsubsidie (indien van toepassing)
 • Calculatieformulier publicaties (indien van toepassing)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand