Subsidie voor armoede, onderwijs en maatschappelijke organisaties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de meest kwetsbare mensen in de samenleving in de regio Leiden en omstreken, en waarbij er sprake is van een achterstandspositie in de samenleving. Het bedrag dat beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie loopt jaarlijks op. In 2020 is er 25.000 euro subsidie beschikbaar, in 2021 is er 30.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties in omgeving Leiden en omstreken op het gebied van armoede bestrijding, educatie en maatschappelijke steun. Het gaat hierbij om personen en organisaties die armlastige zijn, minder vermogend, en/of met een achterstandspositie in de samenleving te kampen hebben in de breedste zin van het woord.

Het secundaire doel van het fonds is het in de toekomst zorgdragen onderhouden, exploiteren van (monumentaal-erf) onroerend goed. Met de inkomsten daarvan het primaire doel van de stichting te ondersteunen. 

Werkgebied

Regio Leiden e.o.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
  • De aanvraag dient betrekking te hebben op de regio Leiden e.o.

Subsidie

Het bedrag dat beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie loopt jaarlijks op. In 2020 is er 25.000 euro subsidie beschikbaar, in 2021 is er 30.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.