Subsidie voor basisscholen en middelbare scholen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor o.a. basisscholen en middelbare scholen, gericht op de talentontwikkeling van kinderen via het onderwijs. Het onderliggende doel van deze missie is om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen.

Toepassing

Subsidie voor projecten op basisscholen en middelbare scholen die erop gericht zijn kinderen te helpen hun volledige potentieel (talentontwikkeling) te benutten. 

Het onderliggende doel van deze missie is om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen, ook als deze kinderen met een achterstand beginnen.

Het fonds heeft de ambitie in 2019 uit te breiden naar andere steden waar Robeco een vestiging heeft.

Voorwaarden

  • Het project moet gericht zijn op de talentontwikkeling van kinderen via onderwijs
  • Gericht op het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen
  • In eerste instantie richtte het fonds zich op de Rotterdam

Werkgebied

Vooralsnog alleen Rotterdam.
Vanaf 2019 mogelijk ook de andere steden waar Robeco gevestigd is.

Aanvragen

Schriftelijk.