Subsidie voor basisscholen en voortgezet onderwijs

Subsidies
Subsidie voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, omgaan met het tekort aan leraren en schoolleiders, kansen (on)gelijkheid en digitalisering. De subsidiabele kosten bestaan vooral uit de personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000 per project en je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs voor projecten gericht op een of meer van de onderstaande thema's.

  • Verbeteren onderwijskwaliteit
  • Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  • Kansen(on)gelijkheid
  • Digitalisering

Doelgroep

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op een van de bovenstaande thema's

Subsidie

Het subsidiebedrag per aanvraag is maximaal € 30.000.

Subsidiabele kosten

  • Personele kosten
  • Materiële kosten die direct aan het project zijn verbonden

Niet subsidiabele kosten

  • Individuele trainingen of cursussen voor schoolleiders of leraren
  • Activiteiten waarvoor reeds uit andere hoofde bekostiging wordt verstrekt; of
  • Activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling subsidie heeft verstrekt

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de openstelling.