Subsidie voor beeldende kunst in all denkbare vormen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten gericht op het bevorderen en stimuleren van goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen. Daarnaast geeft het fonds, voor zover het budget dat toelaat, financiële steun aan initiatieven van andere partijen met soortgelijke doelstellingen.

Toepassing

Subsidie voor initiatieven gericht op:

  • Verbetering van werkomstandigheden zoals werkruimtes, materiaal e.d.
  • Bevordering van aandacht bij het publiek door middel van  tentoonstellingen en PR
  • Verdieping van inhoud en kwaliteit door het aandragen van nieuwe  inspiratiebronnen, kennis en techniek en mogelijkheden om daar gebruik van te maken

Het Boellaardfonds richt zich voornamelijk op het Utrechtse bedrijfsleven, de Utrechtse onderwijsinstellingen en het Utrechtse publiek dat in beeldende kunst is geïnteresseerd.  

Daarnaast geeft het fonds, voor zover het budget dat toelaat, financiële steun aan initiatieven van andere partijen met soortgelijke doelstellingen als het Boellaardfonds.

Werkgebied

Provincie Utrecht

Voorwaarden

Je project moet zich richten op het stimuleren van goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.